B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

144

1

meget om sin Amtmand Fjeldsted, ) og holdt meget

af Islændere; han var senere meget hjælpsom imod

mig i i Kjøbenhavn. Jeg arbejdede oppe Kompagniet

2

) med Einar Torolfsson og Gudni fra Olafsvik

med at losse Skibet, men paa Grund af Storm

og Uvejr kunde jeg ikke komme i Land og tog

derfor med Skibet til Kjøbenhavn. Jeg fortalte Jon

Eiriksson*) om Handelen i Island, ligesaa Agent

Borre*) og de gamle Købmænd, der havde været

i Island. Hos den unge Wulf var der en Underpakhusskriver,

ved Navn Kyhn; 5

) Wulf var Overpakhusskriver

for alle de Varer, som kom til Lan-

det, men hans Broder David Wulff holdt Regning

over alle de Varer, der kom fra Landet. Denne

Kyhn havde altsaa meget med Islændere at bestille

og bagvadskede os for Jon Eiriksson med at vi var

dovne, ikke passede vort Arbejde, og var saa trodsige,

at han ikke kunde bruge os. Vi sagde, at det

i) Thorkel Fjeldsted (1741—1796) var født i Island, blev 1769 Lagmand paa

Færøerne, 1772 Amtmand i Finmarken, 1786 Stiftamtmand i Trondhjem, men tog

Afsked 1795 og blev Meddirektør i Postamtet. Hans Skrift om en ny Handelsindretning

i Island bragte ham 1783 Landhusholdningsselskabets Guldmedaille.

s ) Kompagniet, hvorved forstaaes det islandske Handelskompagni.

s )

Den udmærkede Videnskabsmand, Konferensraad Jon Erichson (Jon Eiriks-

son) (1728—1787), havde som Deputeret i Rentekammeret de islandske Sager

under sig. Selv islandsk Bondesøn nærede han stor Kærlighed til Island og dets

fattige Befolkning, og tog sig ivrig af deres Interesser. Hans medfødte Tungsind

og anden Sygelighed drev ham i Døden, idet han styrtede sig ud fra

Langebro den 29. Marts 1787; hertil bidrog ogsaa, at han var en bestemt Modstander

af Regeringens Planer for at ophjælpe Islands dengang ulykkelige Tilstand,

og at hans egne Anskuelser om denne Sag blev undertrykte ved hans Modstanderes

Kabaler.

*) Den rige Grosserer, Etatsraad Peter Borre (1720—1789) blev 1774 Direk-

tør i det islandske Handelskompagni og arbejdede som saadan for Frihandel

paa Island.

5

) A. G. Kyhn ivrede senere meget imod, at Island fik Frihandel eller udvidede

Handelsrettigheder, og var i det hele ingen Ven af Island eller Islændere,

og har endog ladet trykke et længere Skrift, „Nødværge imod den i Island

i saa

regierende Øvrighed". Kbhvn. 1797, hvor han udvikler sine Synspunkter

Henseende. Overs. Anm.

More magazines by this user
Similar magazines