B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

145

var usandt, hvilket ogsaa blev bekræftet, da han

talte med den unge Wulf. Grunden var den, at

Arbejderne troede, at vi Islændere vilde tage Brødet

fra dem og vilde blive antagne i deres Sted

der i Landet, og Kyhn var deres bedste Ven, men

hvad der ærgrede dem mest var, at Jon Eiriksson

havde saa stor Magt over Islandsfarten, da han dog

kun var en Islænder, der gerne er ringeagtede hos

de Folk. Det var forbundet med store Vanskelig-

heder for Jon Eiriksson at holde Middelvejen. Islænderne

blev ugunstigt stemt imod ham, naar han

ikke føjede dem. Danskerne ligesaa. Det hedder:

man skal lugte af det Land, man er i, og danse

med de Fugle, man er iblandt. Der afgik Skibe til

Island paa den Betingelse, at de Købmænd, som

tog derhen, skulde blive der og Islændere kun være

til deres Assistance. En Bødker skulde gaa med

hvert Skib og blive der i 2 Aar,

for at lære Is-

lænderne sit Haandværk. Var de før gale paa os,

saa blev de det nu tusinde Gange mere, saavel

Købmænd som Arbejdere. Denne Sommer var

jeg i Kjøbenhavn, indtil Islandsfarerne kom hjem

igen, og da vilde de alle paa Pension, da deres

Levebrød var blevet dem frataget, og i Direktionens

Møde blev deres Begæring oplæst. De

fik ikke andet Svar, end at de maatte selv tjene

deres Brød, ellers vilde de blive udtagne til Tjeneste

i Grønland hos Købmændene dersteds. Men

de, som arbejdede i de grønlandske Kolonier, stod

i Rullen som Matroser, og nu indsendte disse Is-

landsfarere en ny Ansøgning om, at disse Matrosers

10

More magazines by this user
Similar magazines