B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

fik England i Sigte og traf nogle Fiskere, der solgte

os nogle meget store Fisk og Fugle. Vi maatte be-

tale hver Fisk med 24 Skilling. Vi havde været

paa Havet 14 Dage fra vi sejlede fra Fuglø, saa

vidt jeg husker; vore Sejl, som var blevet beska-

efter at

digede af Stormen, fik vi gjort i Stand,

den største Storm var overstaaet. Derefter sejlede

vi for Nordvest-Vind fra England til Norge i 5

Dage, hvilket er 80 Mil. Om Natten saaes Fyret

paa Lindesnæs, der brænder hver Nat til Vejledning

for Søfarende, og for hvilket alle Skibe, der

nyder godt af dette Fyr, maa erlægge Penge paa

første Toldsted efter Skibenes Størrelse. Denne Skat

betales til England som Vederlag for de Stenkul,

der gaar med til at holde Fyret vedlige. Vi sejlede

hvor

langs med Landet, indtil vi kom til Merdø, 1

den Lods,

)

der kom til os, boede. Dér maatte jeg

fremvise mit Pas, som Lovmanden Magnus Gislason

2 ) havde udstedt som konstitueret Amtmand.

Da jeg kom i Land, gik jeg ind i en Drikkestue,

hvor mange [Sømænd] var forsamlede, fra England,

Amsterdam, Frankrig og Portugal. Folk sad der

omkring 3 Borde. Drikkevarerne var fransk Bræn-

devin og engelsk 01 til 2 Mark Potten, [derhos]

Kaffe, god Mad overstrøet med stødt Sukker og

Oxekødsuppe. Det undrede mig, at Lodsen var i

Stand til at traktere de mange, som sad omkring

') Nærved Tromø, Nedenses Amt.

2) Magnus Gislason (1704—1766) var en dygtig islandsk Embedsmand, blev

Landstingsskriver 1728 og Lovmand allerede 1732, konstitueret Amtmand 1752,

fik Beskikkelsesbrev 1757 og er den første islandske Amtmand i Island. Han

er gennem sin eneste Datter Sigridur, der blev gift med senere Stiftamtmand

Olafur Stephensen, blevet Stamfader til den Stephensenske Slægt. Overs. Anm.

More magazines by this user
Similar magazines