B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

146

Navn maatte forandres til Arbejdskarle, paa anden

Maade vilde de ikke tage derhen. Deres Supplik

fik god Fremgang og Paahør, saaledes at de blev

nu herefter kaldt Arbejdskarle, men ikke Matroser.

Derefter paatog de sig Grønlandstjenesten, især de

gifte. Nu begyndte disse Matadorers Stolthed at

tage af. Før plejede de at tage Tjenere til at bære

naar de

deres Arbejdsklæder op paa Kompagniet,

arbejdede dér, hovedsagelig med at komme Mel i

Tønder samt andet Arbejde, som forefaldt. Da de

vidste med Sikkerhed, at de ikke kunde komme

til Island, blev de som vi andre, bar selv deres

Arbejdsklæder, og Borgerne gjorde nu ikke stor

Stads af dem, da de vidste, at Islandsfarten var

bleven frataget dem. Naar vi kom fra Arbejde, gik

vi paa Værtshus med dem og kaldte dem „Islands-

Professorerne". Det faldt dem vanskeligt at for-

tælle deres Løgnehistorier om Island, naar vi Is-

lændere hørte derpaa. Men iøvrigt kunde Herr Kyhn

bagtale os saaledes for Jon Eiriksson,

at vi ikke

kunde faa Arbejde oppe i Kompagniet og ikke faa

ham i Tale, da hans Folk, efter hans Befaling, sagde,

at han ikke var hjemme.

Jeg var ilde stedt, da det var Midvinterstid og

jeg ingen Rejsepenge havde, men saa begav jeg

mig paa Vandring ud paa Sjælland, hvor jeg fik

hos Bønderne for at lave Forskrifter

mange Penge

for deres Børn og lære dem Begyndelsesgrundene

til Skrivning og lidt Regning i de fire Species, saa-

ledes at jeg sparede mangen Skilling sammen. Disse

brugte jeg til min Rejse til Jylland, som begyndte

More magazines by this user
Similar magazines