B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

147

strax i April 1776. Folk var meget gode og skikkelige

imod mig, saaledes at jeg formærkede, at Gud

hjalp mig godt fra den Røverrede Kjøbenhavn. Ligesom

der er mange Købstæder i Danmark og Norge,

hvor der føres et ugudeligt Levnet, Bedragerier

ved Køb og Salg, Horeri og Drukkenskab, og fin-

des mange grusomme Tyranner, der især narrer

Fremmede, saaledes er der paa Landet mange skik-

kelige og hjælpsomme Folk, som er bange for at

handle med Købstadsfolkene, da de ofte, naar de

kom til Byen, bliver snydt og bestjaalet som oftest af

Soldater og Matroser, der faar ringe Løn af Kon-

gen. Men Øvrigheden i Købstæderne ser tidt igennem

Fingre med disse Tyve, da de ofte arbejder

for dem uden Betaling, hvilken Bonden kommer

til at betale, naar han kommer til Købstaden.

Jeg rejste nu fra Korsør i Sjælland over til Nyborg

i Fyen, hvilket er 4 Mil, med Kongens Postbaad.

Dette kostede mig ikke noget af den Grund,

at jeg havde tjent Kongen. Mit Forsæt var at un-

dersøge, om jeg ikke kunde faa nogen Arv efter

min salig Broder Vigfus Magnusson, der nylig var

død i Hobro i Jylland og dér havde havt Tjeneste

som Toldkontrollør eller Tolder i 4 Aar. Jeg rejste

igennem Fyen, som er 10 Miles Vej, i 7 Dage.

Her var der godt at komme. Indbyggerne var baade

hjælpsomme og venlige. Hos nogle fik jeg Gaver,

som hos Borgmesteren i Nyborg, der gav mig 1

Rigsdaler, og hos 2 Købmænd, hver 24 Skilling,

mest fordi jeg var Islænder og kunde fortælle om

saa mange Ting. Jeg fik ogsaa fri Overfart fra Fyen

10*

More magazines by this user
Similar magazines