B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

148

til Fredericia, hvor de mange Jøder er. Da jeg nu

kom til Jylland, spurgte jeg mig for, hvorledes min

Broder Vigfus' Kaar havde været. Jeg vidste godt,

at han var meget sparsommelig, stilfærdig og skikkelig

den Tid jeg kendte ham i Kjøbenhavn, hvor

han i 8 Aar tjente den samme Herre, som skaffede

ham Tolder-Bestillingen i Jylland. Nogle sagde, at

de intet vidste om ham, andre,

at han ikke havde

siddet godt i det, formedelst hans Drukkenskab og

Liderlighed. Da jeg kom til Randers, talte jeg med

Herr Kirketerp, 1

) der var den rigeste Købmand i

Randers, hvis Broder ogsaa var Købmand i Hobro,

hvor min Broder døde. Hos ham fik jeg de sikreste

Underretninger om min oftnævnte Broder. Han

havde havt 150 Rigsdaler i Løn af Kongens Kasse

og desforuden Extraindtægter, der sikkert overgik

den faste Løn, da han skulde paase, at Bønderne

ej brændte Brændevin. Men alle Proprietærerne

gav ham i det mindste 20 Rigsdaler, for at han

skulde være skikkelig imod deres Bønder, og desuden

ofrede alle Præster, Degne, Møllere og Smede

til ham, for at han skulde tage varsomt paa dem,

da de alle brændte Brændevin; men da min Broder

jo blev beskikket af Borgerne i Købstaden til at

visitere hos Bønderne, varskoede han disse, at de

skulde tage sig i Agt, da han næste Morgen vilde

indfinde sig med to Toldbetjente. Borgerne skrev

til Kammeret om disse Sager, men fik ikke noget

Svar, der kunde tilfredsstille dem; han blev saa

i) Købmand i Randers Ditlev Kirketerp (1734—1792) var en rig Skibsrheder,

der ved sin Energi og udstrakte Virksomhed bidrog meget til denne Bys Opkomst.

Han ejede Godset Dronningborg ved Randers.

More magazines by this user
Similar magazines