B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

150

intet at bestille. Da Høsten var forbi og Bønderne

til Randers

i Færd med at tærske Kornet, tog jeg

og kom til Kirketerp, der gav mig 3 Rigsdaler og

2 Mark og sagde, at jeg skulde tale med hans Broder

i Hobro, der jo var inde i mine Sager; han troede

ogsaa, at de rige Købmænd, der kendte min

Broder, vilde give mig noget eller bistaa mig med

Raad, der duede, da det var øjensynligt, at jeg var

hans Broder. Jeg var hos Kirketerp i Randers i

9 Dage og tog derpaa til Hobro, der ligger 4 Mil

derfra, kom der samme Aften og talte med Købmand

Kirketerp, som havde havt Tilsyn med min

Broders Begravelse. 1

) Han sagde, at han havde til-

gode 120 Rigsdaler, som det fattige Dødsbo ikke

kunde betale. „løvrigt," sagde han, „vil jeg give

dig to Banksedler, thi du har opført dig godt i

min Broders Tjeneste i Sommer, hvad jeg har er-

faret af ham selv." Her opholdt jeg mig i 14 Dage.

hos andre Købmænd.

Jeg fik ogsaa Penge

Jeg overvejede nu, hvad jeg skulde foretage mig,

men disse Tanker virkede saaledes, at jeg slog mig

til Liderlighed og var daglig drukken, tænkte ved

mig selv: Vino pelle Curam, d. v. s. lad Brænde-

vinen bortdrive Sorgen! Da Pengene var brugte,

ved Navn

tog jeg fra Hobro og til en Herregaard,

Krastrop. 2 ) Dér var min Landsmand Jon Jonsson,

Broder af Apoteker Bjørn, der her tjente som Pur-

mester [?]. Han gav mig 3 Mark og en Skjorte.

i) Købmand Niels Kierketerp i Hobro, død 1779, Broder til ovennævnte Ditlev

Kirketerp.

2) Krastrup, en Hovedgaard i Farstrup Sogn, ved Løgstør, ejedes dengang

af Justitsraad Marcus Marcussen.

More magazines by this user
Similar magazines