B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

151

Jeg tog saa til Valfeld [P], 1

) drak Pengene op, solgte

Skjorten og anvendte Pengene paa samme Maade.

Nu var Vinteren begyndt med Kulde, og jeg kendte

ingen, og ingen kendte mig. Nu var jeg i alle Henseende

stedt i de største Vanskeligheder. Hvis jeg

havde kunnet tærske Korn, saa vilde jeg alle Vegne

have kunnet faa Arbejde, men dette forstod jeg

mig ikke paa. Imidlertid opholdt jeg mig paa disse

Kanter til sent om Vinteren. Hvor jeg kom, var

Folk meget lystne efter at høre om mine Rejser

og om Island. Mange Bønder gav mig Brændevin

og nogle gav mig et Par Skilling, saa at jeg hver

Dag var drukken. Undertiden solgte jeg Skjorter

og Tøj, saaledes at jeg nu var uden Klæder og

maatte gaa i Træsko, hvilket i Førstningen var mig

ubehageligt. Fjorden blev tillagt med stærk Is mellem

Krastrop og Thyland, saa at den var 3

/* Alen

Isen stod over 100 Mennesker i

tyk, og her paa

Færd med at stange Aal paa 7 Alen Vand. Nogle

af dem kendte jeg, og de gav mig saa mange Aal,

at jeg havde vanskeligt ved at bære dem over Fjorden.

Da jeg kom til Thyland, solgte jeg Aalen for

Brændevin. Der kostede Brændevinen 3 Skilling

Pæglen hos hver Husmand. Havde jeg drukket

før, saa drak jeg nu, om muligt, endnu mere. løv-

rigt var Folk her ikke videre tilbøjelige til at yde

mig Nattely, endskøndt de mig.

gerne vilde tale med

De havde vanskeligt ved at forstaa mig, da

Sproget dér er anderledes end i Sjælland eller Syd

for Limfjorden. En Aften gik jeg længe og tiggede

i) Saaledes Originalen. Der findes ikke et Sted af det Navn.

More magazines by this user
Similar magazines