B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

152

om Nattely, hvilket jeg ikke kunde opnaa i hele

Landsbyen, hvor der dog var 16 Bønder. Jeg var

temmelig beruset, men dog i Fred og Endrægtighed

med alle. Det var bidende Frost og rygende

Snestorm. Bønderne fortalte mig, at der kun var

kort Vej til den nærmeste Landsby, naar jeg var

kommen igennem Skoven. Jeg gik bort og foer vild

i Skoven, saa at jeg kun saa Døden ivente, da

Vejret var strængt, det sneede stærkt, Frosten overmaade

haard, og jeg daarligt klædt. Jeg vankede om

i Skoven i lang Tid, indtil jeg ved 11 -Tiden tro-

ede at se Lys eller en Stjerne i vestlig Retning.

Jeg gik længere, indtil jeg blev sikker paa, at det

dog var Lys. Jeg kom til en Landsby, hvor der

boede 8 Bønder, og bankede paa. Der kom en

aldrende Kone ud, som blev lidt bange, da hun

saa mig og spurgte, hvorfor jeg saa sent var paa-

færde. Jeg fortalte hende Sandheden. Hun sagde,

at hun to Gange havde havt i Sinde at lægge sig

til at sove, men begge Gange var det som om der

blev hvisket til hende: „Du skal ikke lægge dig!

Og nu var jeg ved at falde i Søvn over min Rok,

da du bankede paa, og jeg drømte om dig. Nu er

Kl. 12; kom ind med mig, jeg skal varme 01 og

Brød, for at du kan komme dig." Som sagt, saa

gjort. Derpaa sagde hun: „Det undrer mig, at du

er saa daarligt klædt. Jeg tror, du er tilbøjelig til

at drikke Brændevin, hvilket du ikke maa. Du skal

snarere købe dig Klæder paa Kroppen." Hun varmede

nu 01 og Brød til mig og opvarmede Sen-

gen med et Fyrbækken, saa at jeg fik nok at spise

More magazines by this user
Similar magazines