B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

153

og den bedste Seng at sove i. Næste Morgen var

det smukt Vejr. Den gamle Kone begyndte at tale

med mig, da jeg vaagnede. Jeg sagde hende Sandheden

om mine Forhold og hun fortalte mig, at

hun var en fattig Skrædderkone, at hendes Mand

var død for kort Tid siden og at de ingen Børn

havde havt sammen, hans Klæder hang paa hendes

Væg, og at jeg kunde købe dem efter Vurderingen.

Opskriften paa Vurderingen kunde hun

fremvise. Jeg svarede, at jeg ingen Penge havde.

Hun sagde: „De Penge, du drikker op, skal du

gemme til Klæder. Her er et velsignet Land, jeg

kan forsikre dig om, at her kan du godt klare dig.

Du har rejst saa meget, og naar du kommer til

vor Præst, giver han dig enten Penge eller Klæder.

Du skal ogsaa have sikkert Herberg, naar du kom-

mer til mig. Lad mig nu se, at du ikke glemmer

mine Ord." Hun sagde mig nu Navnene paa de

største Landsbyer og hvad de Folk hed, som jeg

skulde bede om Nattely. Hun gav mig ogsaa no-

get at spise, før jeg gik bort om Morgenen.

Jeg drog igennem de Landsbyer, som hun havde

nævnt, og talte med mange Præster, Degne og Bønder.

Jeg kom ogsaa til Thisted, som er en Køb-

stad. Dér var en islandsk Betjent; men han var

baade mager og daarligt klædt. Her var ogsaa to

Købmænd, af hvilke jeg kendte lidt til den ene,

som var fra Kjøbenhavn. Kort at berette, jeg var

6 Uger borte fra min gamle Kone, saa købte jeg

af hende en blaa Kjole, Skindbenklæder, en rød

Vest, 2 Par blaa Hoser, en Nathue og 3 godt bruge-

More magazines by this user
Similar magazines