B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

Bordene, for slet intet, hvilket da heller ikke blev

Udfaldet, for da de skulde tage Afsked, gav de

fleste af Skibsførerne 10 Rigsdaler, Matroserne 5

eller 4 Rigsdaler for dette Aftentraktement. Man

morede sig med at spille Kort om Penge og Skak.

Dengang forstod jeg kun lidt Dansk og endnu mindre

andre Sprog, og skøndt de gerne vilde tale

med mig, kunde jeg ikke forstaa dem. Min Skibsfører

betalte for mig, og jeg havde ogsaa frit Un-

derhold om Bord i Skibet, hvilket Pastor Vigfus 1

)

i Hitardal skaffede mig hos Landfoged Skuli [Mag-

nusson]. Nu tog jeg Afsked med min Skibsfører,

som skulde ligge i Norge, saa vidt jeg husker i

Frederiksstad, og laste Jagten med Tømmer til Bygning

af Huse i Reykjavik. Derfra sejlede jeg med

en anden Skibsfører, ved Navn Jens Rasmussen,

som skulde til Kjøbenhavn. Vi sejlede mod Øst

langs med Landet til en Havn, ved Navn Heste-

gaard; vi fik Modvind, saa jeg maatte gaa i Land,

hvor jeg logerede hos et Par gamle Ægtefolk, og

betalte 2 Skilling for Sengen hver Nat og 4 Skil-

ling for hvert Maaltid. Jeg vilde have Mælkegrød,

som jeg ogsaa fik, men den smagte af Vand, saa

at hun havde kommet Vand

jeg sagde til Konen,

i Mælken. Men hun bedyrede, at det var Løgn.

„Kom med mig i Morgen," sagde hun, „naar jeg

malker mine Køer i Stalden," hvilket jeg ogsaa

gjorde og passede paa,

at hun ikke kom Vand i

Mælken. D erpaa kogte hun Grød til mig, der smagte

i) Provst Vigfus Jonsson i Hitardal (død 1776, 70 Aar gammel), Søn af

Historikeren Provst Jon Halldorsson i Hitardal og Broder til Historikeren Bi-

skop Finnur Jonsson, er kendt som Personalhistoriker og Genealog. Overs. Anm.

1*

More magazines by this user
Similar magazines