B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

156

Konen ægtede en Kusk fra en Herregaard, der fik

hende til at vænne sig af med at drikke. Efter

Faderens Død blev Datteren gjort jævnbyrdig med

Sønnerne til Arv, hun ægtede en Enkemand og

fik i Medgift en Gaard, hvor der stod en Kirke,

der kostede 800 Rigsdaler. Hun drak mere end

hendes Moder, behandlede sin Mand slet, vedblev

at ligge i med Knud. Hendes Mand var en brav

Mand, skikkelig og godmodig, som det var umuligt

at tirre til Vrede, men han var en fattig Mand

og var i Gæld. Han var gerne tavs. Han fik ingen

Børn med denne sin Kone, der hed Kristine. Nu

mistede Knud sin Kone, der efterlod ham 5 Børn,

3 Drenge og 2 i Pigebørn største Armod, og han

maatte hente alt hvad han skulde leve af i Hvidbjerg,

1

) hvor førnævnte Kristine Andersdatter boede.

De holdt saaledes sammen hele den Tid jeg

var i i Thyland, nemlig 17 Aar, thi jeg kom derhen

1777, men gik bort 1794. Præsten, der boede

i Karby, ved Navn Brøchner, 2

) var mig særdeles

god. Han var en ringe Prædikant, havde 3 Kirker

saavel Som-

og prækede i dem alle hver Søndag,

mer og Vinter, Vaar og Høst. Han var meget tyk

og korpulent, saa at Fødderne knapt orkede at bære

Kroppen. Han var meget fredsommelig og lod alt

passere, men i Pengesager var han meget paapas-

da der var

selig. Jeg talte sidst med ham i Karby,

kommen en Student til ham, der var i Slægt med

ham, en skikkelig Prædikant, Attestatus fra Kjø-

1) Hvidbjærg Sogn, et frugtbart Sogn ved Limfjorden, Annex til Karby.

*) Laurits Lassen Brøchner (1727—1804) blev Præst i Karby, Hvidbjærg og

Redsted, Mors Senderhered 1763 og afskediget 1798.

More magazines by this user
Similar magazines