B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

157

benhavn. Han havde isinde at tage ham til sin Ka-

pellan og give ham sin eneste Datter, der saaledes

vilde arve mange Penge. 1

).

I Foraaret vilde Bon-

den, at jeg skulde opholde mig hos ham saa længe

til hans Sønner havde lært alt, hvad jeg kunde

lære dem, hvilket han vilde, at jeg skriftlig skulde

forpligte mig til. Dette vilde jeg ikke, men lovede

at tale med ham derom senere hen. Herover blev

han saa vred, at jeg kun med Læmpe fik udbetalt

min Løn, som var 4 Rigsdaler, men Føden var

meget god og Brændevin efter Lyst. Pastor Brøchner

fraraadede mig i stærke Ord at blive her læn-

da Enden

gere, men se at slippe bort med Læmpe,

ofte blev daarlig hos Anders Riis. Hans Sønner

var baade dovne og havde vanskeligt ved at lære,

de var ogsaa forkælede og ikke vant til andet end

daarligt Selskab. Denne Mand var dog velhavende,

havde 21 Heste paa Stalden, deraf 3 Hingste, der

indbragte ham mange Penge, da alle Bønder fra

3 Sogne tog til ham med deres Hopper, og for

hvert Føl fik han en Tønde Korn. Disse Hingste

skal være af en bestemt Størrelse, og naar de er

blevet saa store som Kongens Lovbud udviser,

bliver de brændte med Kongens Jærnsegl. Dette

sker paa Vaartinget, naar Herredsfogeden holder

Ting, men naar Hesten nu bliver antaget, gør Bønderne

Bøn for den og beder, at Gud vil styrke

den og give den Lykke i dens nye Embede. Naar

Hopperne foler, er Bønderne nærværende, ligesom

i) Datteren Anna Cecilie (1778—1865) blev gift med Præsten Hans Peter

Hiibertz (1771-1848) i Gjellerup og Sunds, Ringkøbing Amt.

More magazines by this user
Similar magazines