B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

159

var 12 Aar og lærte latinske Gloser, men Døtrene

lærte Pontoppidan 1

) og Skrivning

derimellem. Efter

Middag læste de for deres Fader, der forklarede

deres Katekismus for dem. Denne brave Mand

skaffede mig Skoleplads hos en Bonde paa Morsø,

ved Navn Kristen Solbjerg. Han havde 4 Sønner

og en Datter, ved Navn Mette; han var en fattig

Mand, men alligevel havde jeg det bedst her. Dren-

genene hed, den ældste Mads, 17 Aar, Søren, 13

Aar , Jens , 11 Aar og Kristen 8 Aar. Her opholdt

3 Børn

jeg mig i 5 Vintre. Han tillod mig at tage

til, thi min Løn var kun 4 Rigsdaler. Han var en

ældre Mand og gift med en brav Kone. Han sagde

ikke noget til, at jeg straffede hans Børn, men sna-

rere fandt han, at jeg var for overbærende og taal-

modig overfor dem. Konen tugtede ofte den lille

Kristen, naar han ikke kunde sin Lektie om Morgenen,

og jeg gik tidt i Forbøn for ham, naar han

ikke hørte derpaa, men hun sagde, at Forældrene

ikke kunde give deres Børn en bedre Arv end den

kristelige Lærdom, da de ikke vilde kunne ødsle

den bort, og at den var let at bære, naar den

endelig var lært. Jeg vidste, at hverken hun eller

deres Fader havde Penge at efterlade Børnene, men

Rigmænds Børn bliver ofte fattige. Hun sagde: „Vi

har nu holdt Skolemester for vore Børn i hele 8

Aar; vi kan ikke vide, om de vil bruge Lærdommen

til det Gavnlige eller ikke; det kan vi ej raade

for. Men Folk kan se, at vi i vor Fattigdom har

i) Biskop Erik Pontoppidans Katekismusforklaring, kaldet „Sandhed til Gudfrygtighed"

1737.

More magazines by this user
Similar magazines