B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

160

bestræbt os for at lade vore Børn lære at læse

og regne godt, ligesom ogsaa

at lære at forstaa

og benytte alle de i Sendebreve og Dokumenter

brugelige Gloser. Jeg skal nu give dig noget Uld

til Strømper, uden at min Mand faar noget at

vide derom." Jeg tav og saa paa denne Kone og

lovede at lære Børnene alt hvad jeg kunde, med

mine ringe Kundskaber. Jeg havde baade Cramers

og Søren Mathiesens Regnebøger. Da de havde

lært de 4 Species og naaet frem til Brøk, vilde

de aldrig holde op eller gaa fra Tavlen og forsømte

den Tid, de skulde øve sig i Skrivning.

Mette skrev godt latinsk Skrift, men gothisk Skrift

duede hun mindre godt til. Den sidste Vinter, jeg

var der, var Mads lovet bort til at holde Skole

ved Kirken efter Sognepræstens, Herr Peters Vej-

torps 1

) Begæring, der dog var omhyggelig i Valget

af Skolemester. Jeg kunde aldrig komme til Rette

med ham, da jeg ikke vilde forklare den hellige

Skrift med Børnene, hvilket jeg paastod var hans

Pligt, da han havde Præstekaldet, der indbragte

ham 800 Rigsdaler.

mere herom.

Han blev vred og talte ikke

Alting gik ellers efter mit Hoved, undtagen om

Julen, da var der mange Slags Lege og Dans, som

jeg ikke kunde faa forhindret, og hvad der var det

underligste, Præsten turde ikke tale herom, da de

rige Bønder ofrede ham mange Penge. Her kom

ogsaa Hestehandlere, deriblandt en Mand fra Sal-

1) Peder Weytorp (1740—1804) blev 1786 Sognepræst til Frøslev og Mollerup

paa Mors og 1794 til Dragstrup og Skallerup paa samme 0. Han var ugift.

More magazines by this user
Similar magazines