B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

161

ling, til hvem Kristen Solbierg solgte

en to Vintre

gammel Plag for 44 Rigsdaler, men Plagen var ogsaa

usædvanlig stor og stærk. Kristen Solbierg tog

godt imod denne Mand, trakterede ham med en

stor Tallerken Flæsk og Sigtebrød, det bedste 01

og dertil en Pot Brændevin. Da de havde spist,

begyndte de paa Brændevinen og talte meget med

hinanden. Da den fremmede Bonde tog Afsked,

kiggede jeg paa Flasken og saa,

at der kun var et

lille Glas tilbage, hvilket jeg syntes var godt druk-

ket. Dette var henimod Aften, saa at det var paa

Tide, at Kristen Solbierg gik ud til Køerne, men

jeg kunde næppe mærke, at han havde drukket.

Da han havde udrettet sit Arbejde i Stalden, sagde

han til sin Kone: „Jeg vil til lægge mig at sove,

jeg er søvnig." „Det stammer fra hvad du har drukket,"

svarede Konen. ,Jeg har da før drukket mere

end denne Bagatel," sagde Manden. Jeg kender

ikke noget Sted, hvor der drikkes mere Brændevin

end i Jylland, hvor jo de fleste brænder den

selv. Dette fortæller jeg kun for Tidsfordriv og for

at vise, at der er flere, der kan drikke, end Is-

lændere. Mest blev der drukket over Julen og ved

Bryllupper. Disse foregaar saaledes: en Uge før

Brylluppet, sendes der Invitation til Slægt og Venner.

Saa begynder der at strømme Gaver ind fra

de indbudte: Æg, Smør, Høns, Ænder, Gæs, saa

at der er nok at spise, omend Bryllupsgildet varer

en hel Uge, men hvor længe det skal staa, bestemmes

og tilkendegives de Indbudte ved Invitationen.

Ved alle Gilder er der en Spillemand og en Kok,

More magazines by this user
Similar magazines