B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

162

som Gæsterne giver Penge. Hr. Wining [?] havde

en Børs, i hvilken der skulde ofres til de Fattige

i Sognet, men det havde kun et magert Resultat.

Der gives Bryllupper, der staar i 7 Dage, men som

oftest varer de i 3 Dage, og saa giver de Brude-

da bliver

gaven paa den anden Dag, Kl. 9 f. M., og

der drukket det bedste 01. Gæsterne gaar ind i

den Stue, hvor de Nygifte sidder paa en Stol foran

et Bord. Der er Dug paa Bordet, og der staar en Tal-

lerken af Sølv hvorpaa de lægger Brudegaven, der i

det mindste beløber sig til 1 Rigsdaler fra hver.

Der gives de Bryllupper, hvor Brudegaverne be-

løber sig til 80, ja 90 Rigsdaler. Herefter begynder

de at lege med Brændevinsflasken og Ølkruset,

saa danser de med de smukke Piger, og Præsten

drikker hvid Vin med Sukker til.

spiller Kort og

Hermed gaar Tiden. Den, som drikker mest og

danser mest,

bliver anset for at være den første.

Det har hændt, at de har drukket sig ihjel ved saadanne

Lejligheder. Naar nu denne Drikken er tilende

og Gæsterne er kommen hjem, ærgrer de sig

over de udgivne Penge, og Bonden kommer ikke

til sin rette Sundhed og Sanser før efter en Uges

Forløb. Jeg glemte at berette om Præsteofferpen-

gene. Alle de, der bliver indbudte, maa ofre til

Præsten og Degnen, til Præsten, fordi han har holdt

saa smuk en Vielsestale, og til Degnen,

gaber saa meget, naar han synger,

med 6 Heste magelig kan køre ned i

at en Karet

ham, og rul-

fordi han

ler med Øjnene. Maden bliver aldrig taget af Bordet,

ej heller det gode 01 eller Brændevin og Akva-

More magazines by this user
Similar magazines