B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

163

vit, saaledes at enhver kan drikke saa meget som

han lyster. Fattige Folk er der i Mængde, nogle

er fulde, andre stjæler, alle faar saa megen Mad

som de kan spise.

Naar disse Tiggere gaar i Bygderne og deres

Koner er svangre, er det ikke let for dem at faa

Hus, thi hvor Konen føder Barnet, dér maa Bonden

give Præsten Børneofferet for at døbe det, og

den, som bærer det, maa give ikke mindre end

24 Skilling, til Degnen 8 Skilling, og bekoste Ko-

nens Ophold, indtil hun bliver rask nok til at gaa

bort. Jeg kendte en Kone, der ikke kunde faa Hus

og maatte føde Barnet under en Sten, og dette skete

i daarligt Vejr. Hun tog Barnet i sit Forklæde og

maatte gaa en lang Vej til den nærmeste Gaard,

men da hun kom dér, var Barnet dødt og Konen

nær ved at dø. Her laa hun syg i en Maaneds Tid,

og saa blev der ikke talt mere om det, da det kun

var fattige Folk. Det samme gælder de Fattigfolk,

der bliver syge; Bønderne er ikke villige til at yde

dem Husly, thi hvis de døer i deres Hus, maa Præ-

sten, skøndt han gør det ugerne, give dem Pengene

til Begravelsen, da han har Fattigkassen i Hæn-

derne. De faar nok en Ligkiste, men bliver puttet

derned i deres Pjalter, efter Præstens Befaling.

Men hvis den Fattige døer hos skikkelige Bønderfolk,

saa maa de selv sørge for alting, thi Præsterne

er meget værre end Bønderne. Nogle af

dem tager Træpæle og slaar de Fattige dermed,

naar de beder om Almisse, og forbyder Bønderne

at yde dem Husly, der beder om Brød, og vil ikke

More magazines by this user
Similar magazines