B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

164

tage dem til Guds Bord, skøndt de har gode At-

tester, med mindre de giver dem en Rigsdaler i

Extraskat. Af denne Grund er der saa mange Fat-

tige, der ej kommer til Alters. Provsten i Rosholm 1

)

skrev til Kammeret om disse Sager, og derefter tog

han imod alle, saavel gode som slette, dog maatte

de give ham nogle Penge, men hvor mange, véd

jeg ikke. Han døbte ogsaa alle Fattigfolks Børn for

ringe Løn. Iblandt disse var der Rakkere og Natmænd,

som stjal, løj, var liderlige i Drik og behandlede

Folk nederdrægtigt, naar de ikke fik hvad

de ønskede. Iblandt disse findes der dem, som har

3, ja maaske 4 Koner. Naar dette Pak er beruset,

kommer de i Haarene paa hverandre, og gaar hver

sin Vej; naar de saa mødes igen, har Manden faaet

en ny Kone og Konen en ny Mand,

indtil de saa

atter skilles igen. Dette lader Øvrigheden gaa upaatalt

hen, thi her er ingen Penge at tjene. Iblandt

er der ogsaa afskedigede Soldater og Matroser, som

det ikke er godt at faa under Loven, da de har

store Friheder, og kan sættes over Kongens Færgesteder

uden Penge. løvrigt har Generalprokurør

Colbiørnsen gjort stor Forandring heri. For det første

er alle Rakkeres og Natmænds Omvanken for-

budt, og Bønderne maa selv flaa Huden af deres

Heste, Hunde og Katte. Bønderne skal tage disse

Folk, som vankede om, til Tyende, og de skal regnes

for ærlige Folk og ingen vove at lade dem høre,

at de har været uærlige, men de skal sidde ved

i) Vistnok Provst Jesper Hansen Høyer (1716—1804), der blev Præst i Har-

ring Sogn 1766 og Provst 1788.

More magazines by this user
Similar magazines