B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

166

Tobak som jeg behøvede, uden Betaling. I denne

Landsby var der 8 Bønder og 4 fattige Husmænd.

Præsten betalte for deres Børn af Fattigkassen, men

min Skoleløn betalte Kammerherren paa Vestervig. 1

)

I denne Landsby var jeg i 2 Vintre, om jeg husker

ret. Der var en Husmandskone, der havde en bal-

styrig Søn, ved Navn Peter. Jeg slog og tampede

denne Dreng saa meget jeg kunde, men aldrig kom

der Taarer frem i hans Øjne. Børnene havde al-

tid om Middagen fri i 1— 2 Timer, og naar de kom

ind, var der altid Klager over denne Peter, der

hed Vendelbo af Tilnavn. Jeg vidste ikke mine

levende Raad, da han ikke agtede Slag. Her var

ogsaa en Pige, ved Navn Kristine, Datter af en

fattig Husmandskone, og jeg fandt saa en Gang

paa at sige til Peter: „Nu skal Du ikke mere have

Prygl, men Du skal blive inde i 3 Dage og ikke

faa Lov til at lege med Børnene om Middagen."

Peter svarer: „Det kan De bestemme som De vil,

andet i

mig er det ligemeget; jeg kan gøre noget

Stedet for." Næste Morgen skulde Børnene ud paa

Kirkegaarden, der laa saa tæt ved Skolen, at man

gennem Vinduet kunde se ud i den. Jeg siger til

Peter: „Nu skal Du skrive efter Din Forskrift i

Dag, medens Børnene er inde, men i Morgen skal

Du regne det Stykke, Du skulde have gjort fær-

digt igaar." Peter svarede ikke noget, men tog fat

paa sit Arbejde, men kiggede dog engang imellem

ud til Kirkegaarden, saa gav han sig til at græde

x ) Stamhuset Vestervig Kloster ejedes af Kammerherre Peter Moldrup (1735—

1787), der var en anset Videnskabsmand og dygtig Godsejer. Ørumgaard hørte

til Godset.

More magazines by this user
Similar magazines