B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

167

saa bitterligt, at Papiret blev vaadt. Jeg gik hen til

ham og spurgte: „Hvorfor græder Du nu? Hvad

er der i Vejen? Du véd, at din Moder er fattig

og ikke har mange Penge til at købe det Papir

for, som Du nu har fordærvet." Peter græd endnu

mere, kom hen til mig, kyssede paa min Haand

og sagde meget angergiven: „Hvis der kommer

saa har De Ret i

nogen Klage over mig herefter,

at straffe mig, jeg skal herefter være min Moder

lydig, saa at hun aldrig skal klage over mig, hvis

De kun tillader mig at gaa ud og lege med de andre,

ikke fordi jeg længes efter at lege med dem, men

fordi det gør mig ondt, at jeg maa høre af dem,

at jeg er saa grov i mine Skælmsstykker, at jeg

ikke bliver anset for værdig at lege med dem. Jeg

er tilfreds med den Straf, som De vil give mig,

hvis det jeg nu har lovet ikke holder Stik, som

er, at ingen af Børnene og ej heller min Moder

skal herefter have nogen Grund til Klage over mig,

saa længe De holder Skole her." Jeg svarede: „Du

sparer ikke paa Dine Løfter, Peter, men nu er det

værste tilbage, og det er at holde hvad Du har lovet;

Pligten paahviler Dig, men ikke mig." Han

græd nu af Hjærtets Grund og kyssede paa min

Haand og jeg sagde saa: „Hvoraf kommer det, at

Du nu græder, Peter? Naar jeg har givet Dig Ris

og Slag, saa har Du ikke grædt; nu derimod ser

jeg, at Du græder af Hjærtet.« „Det er fordi Børnene

vil prale paa min Bekostning, naar de kommer

hjem i Aften," sagde Peter. „Nu skal Du gaa

ud til Børnene og sige dem, at de skal blive ude

More magazines by this user
Similar magazines