B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

169

Men der var 6 Bønder, der antog mig og be-

talte mig af deres egne Penge,

ikke af Skolens

Kasse; men alligevel maatte de betale Penge til

Skolen fuldt ud. Her opholdt jeg mig i 4 Vin-

tre, havde det godt, men kun ringe Løn. Jeg lavede

mange Daaser af Papir, der kunde til bruges Snustobak,

de var af al Slags Kulør; nogle var endog

gyldne. Dette lærte ogsaa Drengene, og fik herfor

ikke faa Skillinger. Jeg lavede ogsaa Skrin af Pa-

pir med 2—3 Skuffer i. Dette gjorde jeg om Aftenen

til Tidsfordriv, og altid fik jeg Købere til mine

Skrin og Daaser. Nogle bad mig om Forskrifter

til deres Børn, og jeg lavede ogsaa Huskalendere,

som Bønderne havde i deres Stuer; nogle endog

gældende i 1800 Aar, som udviste alle Aarets Tider

med Maaneskifter, Søndagsbogstaver, Gyldental

og Solcirkler. De var først skrevet med store

Bogstaver, røde af Zinnoberfarve. Herfor tog jeg

ikke Penge, men fik Uld til Strømper og Vanter,

saa jeg undertiden betalte mine Klæder med Uld.

Der var Somre, da jeg kunde have 80 Pund Uld,

i det mindste altsaa 13 Rigsdaler, naar Pundet solg-

tes til 1 Mark. Jeg lavede ogsaa Vers til Tjeneste

pigerne, som jeg skrev med latinsk Skrift, og For-

siringer paa Laaget af deres Klædekister. Disse

Tjenestepiger havde Faar, saa at jeg fik disse Vers

godt betalte.

I Korthed, jeg havde det godt saavel med Hen-

syn til Klæder som Penge, men Hovedpunktet var,

at jeg ikke var sikker paa, hvor jeg skulde være,

naar jeg blev gammel. Saa længe jeg var rask nok

More magazines by this user
Similar magazines