B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

170

til at høste Korn om Sommeren og holde Skole

for Bønderne om Vinteren, saa havde det ingen

Nød, men hvis Gud sendte mig Sygdom, hvor

skulde jeg saa ty hen? Ingen vilde have taget sig

af mig, thi naar en fremmed Mand bliver syg i

Jylland, saa faar han vel nok Husly, saa længe hans

Penge strækker til, men naar de er sluppen op,

bliver han kørt bort til den nærmeste Landsby,

hvor der strax igen er Vogn og Heste parat til at

køre videre med den Syge, dette kan vare hele

Natten, indtil den fremmede døer; i saa Fald —

og det sker ofte, at den Fattige døer paa Vejen mellem

Landsbyerne — bliver der et stort Slag mellem

Sognefogederne om Begravelsen. Jeg talte ofte

med dem om, at de var værre end Hedningerne

heri, og naar de saaledes behandlede deres egne

Landsmænd, hvorledes vilde de saa opføre sig imod

mig, der var fremmed? De svarede, at jeg ikke

stolede tilstrækkeligt paa Gud, og at han vilde nok

sørge for mig. Alle vilde de, at jeg ikke skulde

tage bort fra Landet, eftersom jeg var bleven saa

godt kendt. Jeg tilbød Bønderne,

at de skulde for-

sørge mig, imod at jeg om Sommeren skulde hjælpe

dem med at høste, og om Vinteren holde Skole

uden Betaling; men de foretrak at betale mig baade

for at holde Skole og for Høstarbejde. Da jeg hørte

deres Svar, tog jeg til Thisted, fik mit Pas hos By-

fogeden og tog Afsked med Præsterne, der var gudfrygtige

og skikkelige og gav mig Attester for min

Vandel. Jeg har ikke nævnt Navnene paa alle de

Skoler, jeg var ved, efter at jeg kom til Thyland

More magazines by this user
Similar magazines