B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

•174

Wibe 1

) skulde med, der nu agtede sig til Island,

og at jeg derfor skulde skynde mig derhen. Paa

denne Rejse traf jeg to Islændere, af hvilke den

ene var Bonde, den anden Skomager, og som gav

mig Penge begge to. Jeg traf ogsaa Præster, der

vilde spørge mig om Island og høre om mine Rej-

ser; de gav mig ogsaa Rejsepenge, da vi skiltes,

saa at jeg nu havde faaet mine 6 Rigsdaler igen,

men jeg levede ogsaa sparsommeligt og holdt mig

fra Brændevin. Jeg overnattede i Gæstgivergaar-

dene, hvor alting var dyrt. Paa denne min Rejse

kom jeg til Brevik, der er en lille Købstad. Her

boede en islandsk Skomager, ved Navn Jon Jons-

son, der var Søn af Magnus, Broder af Pastor Thord^)

der var Præst i Hitardal; Hans Kone, der ogsaa

var islandsk, var lige død. Denne Mand fortalte

mig, at han havde havt 18 Børn, hvoraf de fleste

var døde, og han maatte nu holde en fremmed Pige

til at passe det yngste Barn, der var 5 Uger gammelt.

Herfra drog jeg til en Gæstgivergaard. Værten,

der havde været i 9 Aar hos Tyrkerne, dog ikke

i Trældom, men som fri Mand paa fast Løn, roste

Tyrkerne meget og sagde, at de var skikkelige og

over at

ærlige i Køb og Salg. Jeg undrede mig

høre dette om Tyrkerne, men jeg vidste nok, at

det kunde have sin Rigtighed, thi det kan jeg be-

vidne, at naar en, som ikke ligger i Krig med Tyr-

kerne, kommer til dem og boer hos dem, stjæler

i) Joakim Kristian Wibe i

(1740—1802), forhen i Kaptajn Frederiksstad, blev

1793 Amtmand over Islands Vesteramt; bekendt som et fremtrædende Medlem

af det „norske literære Selskab* i Kjøbenhavn.

S) Denne Genealogi er ikke sikker; den eneste Præst i Hitardal af dette Navn,

Thord Jonsson, døde 1670. Overs. Anm.

More magazines by this user
Similar magazines