B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

175

Tyrkerne ikke fra ham saa meget som en halv

Skilling. Dette véd jeg selv, og

det samme for-

talte den norske Gæstgiver mig. Jeg talte ogsaa

med Præstekonen, der havde tjent i Nyhavn hos

Madam Tofte, den Gang jeg var dér. Hun gav mig

Rejsepenge. Derfra havde jeg nu kun 6 Mil til-

bage til Arendal. Sent en Aften kom jeg til en Styrmandskone,

hvis Mand havde været hjemmefra i

13 Aar. Hun fortalte mig, at Skibet, som Amtmand

Wibe var taget med, var sejlet for 3 Uger siden,

men at der var et Skib, som skulde til Island om

Foraaret. Hun spurgte mig, om jeg ikke havde Lyst

til at være hos hende i Vinter og lære hendes Søn

at skrive og regne; „jeg skal tage min Svogers

Børn med, der er to Døtre, som ogsaa skal lære.

Vi to kan saa dele Omkostningerne, hvad Føde

og Løn angaar. Naar De nu tager herfra i Morgen,

kan De tale med min Svoger herom." Jeg gik til

ham, da han lige var i Færd med at spise

til Mid-

dag og fortalte ham dette, og han blev glad over

dette Forslag. Jeg lovede at komme tilbage ved Mor-

tensdag. Jeg efterlod her de Klæder, som jeg ingen

Brug havde for, da jeg agtede at tage til Christianssand,

thi her boede en Købmand, hvis Skib

gik til Island. Hans Skolemester var en af dem,

jeg havde informeret i Ørum. Hos ham var jeg i

14 Dage og havde god Forplejning med Kaffe og

god Føde. Derfra gik jeg til Jokum Lund, 1

) der

var Købmand. Han havde 3 Islændere i sin Tjene-

1) Jokum Brinch Lund (1744—1807) var en dygtig norsk Forretningsmand,

der boede i Farsund og drev al Slags Handel og mangeartede Forretninger. O. A.

More magazines by this user
Similar magazines