B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

holdt Hus for ham, var meget gammel og gik i

Barndom. Der opholdt jeg mig i 3 Nætter. Hun

gav mig 2 Potter godt 01 for 1 Skilling, som ellers

kostede 4 Skilling, og saaledes var Prisen paa andre

Madvarer, saa at jeg ikke behøvede at bruge mange

Penge her. Styrmanden stod ikke op saa længe,

jeg opholdt mig her, men drak megen Brændevin.

Hans Moder gav mig Kaffe, da jeg tog Afsked med

hende og da Lodsen tidlig om Morgenen kom for

at hente mig.

Vi sejlede af Sted og satte vor Kurs til Kjøbenhavn.

Da vi var naaet 14 Mil fra Norge, blev Vinden

østlig, saa at vi ikke kunde komme forbi Ska-

gen, da Vinden altid blæste mere og mere sydlig

med Storm. Vi drev ind imod Jylland og var nær

ved at strande paa Skagen. Natten var lang og uden

Maaneskin. Ved Daggry saa vi Klitmøller, meget

nær os, Skærene var rundt omkring og Vinden

meget ugunstig. Vi hejste vort Flag paa Stormasten,

og Lodsen kom ud til os og viste os Vejen, saa

at vi blev fri for Skærene, holdt saa til paa Havet

i Storm i 5 Dage, tabte vort Fokkeskød og Hunde-

huset. Da forandrede Vinden sig, saa vi fik god

Bør gennem Kattegat, og sejlede forbi Skagen Kl.

8. Men henimod Kl. 9 var vi nær ved at strande

paa nogle Skær ved Sveriges Kyst, som kaldes

Pater-Noster Skær, 1

) Natten var lang og Veiret

tykt, og vi kunde ikke se Land før ved Daggry,

da vi fik Kullens Fyr i Sigte, og havde da 5 Mil

igen til Helsingør. Nu blev Vejret klart, og Kl. 12

i) Paternoster-Skærene ligger i Kattegat ud for Marstrand.

More magazines by this user
Similar magazines