B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

176

ste; en af dem var gift med hans Stuepige. Denne

Islænder havde tidligere været gift i Norge og bo-

ede den Gang en kort Tid oppe

i Landet med sin

forrige Kone, som døde dér, og hans ældste Datter

var nu Stuepige hos Købmand/. Lund. Samme

Lund havde ladet opføre et stort Hus af Tømmer

her i Landet i Hafnarfjord, men da Franskmændene

begyndte at give saa meget for Kornet, nem-

lig 16— 17 Rigsdaler for Tønden, saa forhaledes

hans Handel paa Island, saa at hans Hus dér

er fuldt af Uldvarer, og han har ikke handlet her

i 4— 5 Aar, men driver sin Handel i Frankrig.

Denne Islænder tog fra Lund og kom til Bergen,

hvor jeg saa ham i 1794. Han var i længe Kefla-

vik 1

) som Tømmermand og Snedker og tjente gode

Penge. Nu er han kommen til Eyrarbakki 2 ) og har

ikke et videre godt Rygte, da man troer, at han har

daarlig Virkning paa Købmanden dér. Hos Lund var

jeg i 4 Nætter, der ikke kostede mig meget. Jeg

tog da til Christianssand og opholdt mig der en Tidlang,

og kom saa tilbage til den By, hvor mine Klæder

var gemte. Jeg gik saa til Styrmandskonen, der

fortalte mig, at Degnen havde forbudt hende at tage

da det var hans

en anden Skolemester end ham,

Levebrød, og at det var imod Biskoppens Ordre.

Jeg sagde ikke stort; jeg havde nu gaaet 34 Mil frem

og tilbage, og for hvem skulde jeg klage over, at

denne fordrukne Styrmandskone havde narret mig?

Jeg bestemte mig saa til at gaa tilbage til Chri-

!) En Handelsplads syd for Reykjavik. Overs. Anm.

*) En Handelsplads i det sydlige Island. Overs. Anm.

More magazines by this user
Similar magazines