B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

177

stianssand. Derfra agtede jeg saa at tage til Bergen

og fik mit Pas hos Herr Femmer, og gik saa Fjeld-

købte i Christians-

vejen, som er den korteste. Jeg

sand Brød for 24 Skilling, som jeg maatte bære

længe, thi hvor som helst jeg kom, maatte jeg al-

drig tage Brødet frem,

for saa blev Bonden vred.

Det første Spørgsmaal jeg fik, naar jeg kom ind i

Bøndergaardene, var, om jeg var vaad, saa fik jeg

strax tørre Strømper, derpaa blev Bordet dækket

med Brød, Kartofler og Havregrød. Sengen blev

redt ved Kakkelovnen i Stuen og var saa varm,

at jeg kun kunde have Skjorten paa. Folkene vilde

gerne tale med mig om udenlandske Forhold, men

jeg lagde mig som oftest til at sove, naar jeg havde

spist. Den samme Slags Mad blev bragt mig næste

Morgen, og det blev tilbudt mig at faa Ledsager

med mig til den nærmeste Gaard. Saaledes gik

min Rejse over Bygderne, der varede i 3 Maane-

der og 4 Dage, indtil jeg ved Juletider kom til Sta-

vanger, som er den værste Købstad, jeg nogensinde

har været i. Strax udenfor Staden traf jeg

en Islænder, der var Smed og gift med en norsk

Kone. Han var en flink Smed og skikkelig Mand, da

han var i Kjøbenhavn; men nu havde han ikke

andet end usle Pjalter paa Kroppen, og Konen og

Sønnen var ikke bedre. Hos dem laa jeg om Natten.

Jeg gik sulten derfra ind i denne daarlige Køb-

stad. I to Nætter var jeg hos en fordrukken Kone,

hvis Mand var paa Landet i Julen, medens hun

havde en Skomager hos sig, og de laa sammen

som Ægtefæller. Jeg maatte traktere dem med Kaffe

More magazines by this user
Similar magazines