B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

178

og Brændevin for at have Ro. Jeg var heller ikke

fri for at drikke Vin, da jeg ogsaa plejer at døve

Sorgen med Vin. Jeg var jo nødt til at vente efter

Lejlighed til at kunne komme til Bergen, som lig-

ger 50 Mil derfra. Men da jeg saa, at jeg ikke kunde

opholde mig her, tog jeg ud paa Landet og var

der i 14 Dage. Jeg talte her med Præster og Herremænd,

der gav mig Erstatning for mine Tab. De

fortalte mig, at jeg var sluppet godt fra det, da

mange Bønder, der kom til Stavanger, mistede over

60 Rigsdaler, og de kunde ikke faa deres Ret, da

Øvrigheden holdt med Købstadbeboerne, Præsten

prækede om deres Tyvagtighed og Horeri, men

naar Prædikenen var ude, blev Levemaaden den

samme. Jeg har aldrig kendt saa tyvagtige Folk som

i de norske Købstæder og saa hjælpsomme Folk

som ude paa Landet. Dér bliver en Fremmed

aldrig nægtet Husly, og altid faar en Nattegæst

Mad at spise og en Ledsager til nærmeste Gaard,

ut supra dictum est. Jeg lod mig færge ud til

nogle Øer, der laa paa Vejen til Bergen, og hvor

en Herremand

Saa kom til jeg

gav mig 3 Mark i Rejsepenge.

andre Øer, altid nærmere ad Ber-

gen til.

Til Bergen kom jeg ved Aftenstid og havde ondt

ved at skaffe mig Nattely. Jeg maatte op til Politi-

mesteren, for at faa mit Pas paategnet, og derpaa

skaffedes mig Logis. Næste Morgen gjorde jeg saa

op Regnskabet med Værten og maatte efter hans

Tilsagn betale 2 Mark og 4 maden

Skilling for Aftens-

og Sengen om Natten. til Jeg gik Køb-

More magazines by this user
Similar magazines