B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

179

mand Kaas, der var den fornemste her i Byen, og

spurgte, hvornaar Islandsfarten vilde begynde. Han

svarede, at Islænderne ikke var værdige til, at nogen

ærlig Mand sejlede derop, at han nu havde

sat til

aldrig

paa Island over 7000 Rigsdaler, og at han

vilde raade nogen til at sejle derop, men

hvis det skulde ske, saa vilde det først blive sent

paa Sommeren, og da alle Ting her var meget

dyre, vilde det blive umuligt for mig at leve her

saa længe, da her i Staden intet var at fortjene for

mig. En islandsk Skomager fra Arnes Syssel

i Is-

land gik med mig ud i Staden og trakterede mig,

saaledes at jeg maatte i Arrest. Der var en Lømmel

med mig, der stjal mit Spanskrør fra mig og

gav mig en Birkekæp i Stedet for. Næste Morgen

maatte jeg op paa Raadstuen. Politimesteren sagde,

at jeg ikke lovlig var bleven arresteret, endskøndt

jeg var drukken, og raadede mig til at tage bort

fra denne store By. Jeg bestemte mig da til at tage

over Land gennem Norge og Sverige til Kjøben-

havn, hvilket er en 120 Miles Vej.

Jeg valgte den korteste Vej over Fjeldene Vesten

for Dovre. Nu havde jeg det meget godt og var

fornøjet, thi hvor jeg fremviste mit Pas, hvori der

stod, at jeg gratis skulde rejse til Kjøbenhavn, tog

alle velvilligt imod mig med god Føde og skaffede

mig Ledsagere. Naar det var daarligt Vejr, opholdt

jeg mig hos Bygdens største Bonde; men naar Vej-

ret var smukt, havde jeg sikkert Følgeskab. Jeg

rejste kun i korte Dagsrejser, især naar Gaardene

laa i kort Afstand fra hverandre, og jeg havde

12»

More magazines by this user
Similar magazines