B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

181

vilde til København. Om Natten blæste det op til

Storm, saa at jeg og

andre ikke kunde komme over

Sundet. Jeg maatte vente i 3 Dage, men endelig

paa den 4de Dag kom jeg over. Da jeg havde be-

talt Rejsepenge over til Helsingør, havde jeg 22

Skilling tilbage. Jeg

laa der hos en islandsk Sol-

dat, der stjal min Nathue, og gav mig 4 Skilling

om Morgenen, da vi skiltes. Derpaa gik jeg og overnattede

undervejs hos nogle skikkelige Mennesker.

Næste Morgen kom jeg til Kjøbenhavn, først til

Sigurd Thorleifsson, som havde et Skib, der skulde

gaa til Island og ved den Tid laa udenfor Kjøbenhavn.

Her paa Skibet var Pdll Bjarnasson, der nu

var skilt fra sin Kone og skulde til Reykjavik til

Bergmann*) der var Sigurd Thorleifssons Kompagnon.

Jeg fortalte ham om mine trange Omstæn-

digheder, men det var som at hente Uld fra et

Gedehus. 2 ). Jeg bad ham om at faa ligge et eller

andet Sted, men han nægtede mig det bestemt.

Jeg besøgte heller ikke nogen, som jeg før havde

kendt, da jeg ikke havde været i Kjøbenhavn

i 21

Aar og derfor var som en Fremmed her. Jeg maatte

saa ligge ude om Natten. Næste Morgen traf jeg

en gammel Bekendt af mig, en Islænder, der gav

mig Mad og Kaffe, men Penge havde han ikke.

Derefter tog jeg ud paa Sjælland til Bønderne, der

var venlige imod mig. Dette var i Begyndelsen

af Sommeren. Jeg blev i Sjælland Vinteren over

hos en from Mand og underviste hans Børn. I denne

!) Torkel Bergmann, Købmand i Reykjavik. Overs. Anm.

*) En islandsk Talemaade, der betyder saadant noget som at henvende sig

til En forgæves. Overs. Anm.

More magazines by this user
Similar magazines