B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

182

Vinter købte jeg den Uldtrøje, som jeg nu har,

for 2 Mark, ny Støvler, 2 ny Halstørklæder og lod

vende min Hat. Saa tog jeg ind til Sigurd Thor-

leifsson og gav ham 24 Rigsdaler, som han skulde

forvare indtil jeg skulde rejse, thi jeg agtede nu

at rejse til Island med hans Skib. Da alting var

saa dyrt i Kjøbenhavn, tog jeg igen ud paa Sjæl-

land til mine kære Bønder, der modtog mig godt.

Saa kørte jeg med dem til Kjøbenhavn, da Tiden

kom, og da jeg indtraf dér, var Skibet næsten fær-

digt; imedens maatte jeg ligge ombord i Skibet i

6 Dage, hvilket Sigurd Thorleifsson tog 10 Rigsdaler

for af mine Penge, desuden maatte jeg be-

tale 16 Skilling for hver Dag paa Skibet, hvilket

vel kunde løbe til omtrent 7 Rigsdaler, men Resten

fik jeg betalt hos hans Bestyrer.

Jeg kom da saa til Reykjavik og laa hos min

Søn Thorlev i to Nætter og fik en daarlig Seng.

Nu først skal jeg beskrive den Skibsfører, jeg tog

over med herhen. Han var en stor Mand i sine

egne Øjne, og var meget tilbøjelig til Drik. løvrigt

var han en fattig Mand, og jeg maatte næsten stjæle

mig til Føden paa Skibet,

efter at de andre havde

spist, som da ogsaa var meget knap. Da Kongen

og Kompagniet drev den islandske Handel, betalte

man aldrig mere end en slet Daler om Ugen og

spiste med Folkene meget god Mad; men jeg maatte

nu betale 1 Mark hver Dag eller 7 Mark om Ugen for

en ringe Kost, der aldrig kunde koste mere end Halv-

delen af, hvad jeg maatte betale, og alligevel var

Rhederen min Landsmand, som jeg før har omtalt.

More magazines by this user
Similar magazines