B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

183

Jeg tog til Videy 1

) og talte med Stiftamtmanden

om mine Forhold. Jeg havde skrevet til ham fra

Thyland, men han sagde mig, at jeg var for gammel

til at faa nogen Bestilling. Han gav mig 2 Rigsdaler

til Hjælp paa Vejen til min Slægt i Vest-

landet og ydede mig Husly om Natten, samt god

Føde. Næste Morgen tog jeg tilbage til Reykjavik

for at kunne komme med Latinskoledrengene, der

skulde over Fjorden, men kunde ikke komme med,

da baade Vinden var ugunstig og Skibet altfor lastet

med Mennesker. Om Natten laa jeg saa i Reykjavik,

men kunde ikke faa Husly hos min Søn. Samme

Aften fratog Frihandler Brynning mig min Kaarde,

hvilken jeg aldrig senere har faaet. Næste Morgen

tog jeg til Utskalar, 2 ) for at forkorte Tiden, da Vinden

endnu var ugunstig. Den Tur varede i 10 Dage,

indtil jeg kom til Reykjavik igen. Samme Aften

jeg kom 3

dér, tog jeg en Baad til Myrar. ) Baadens

Ejer boede paa Hamar. Her i Sognet opholdt jeg

mig i 2 Nætter, men rejste saa med Bryllupsgæster

til Gaarden Svignaskard, hvor Jon Ketilssons Dat-

ter skulde holde Bryllup, hende Einar Illugason

havde havt Barn med. Hendes Mand var fra Hreda-

vatn, men hans Navn kan jeg ikke huske.

Her ender Manuskriptet.

!) En 0, der ligger i Nærheden af Reykjavik og har historisk Interesse, idet

her var et Kloster før Reformationen, hvor der altid har boet Stormænd. Den

Stiftamtmand, her sigtes til, er Olafur Stephensen, se Side 2. Overs. Anm.

*) En Præstegaard ikke langt fra Reykjavik. Overs. Anm.

3) En Egn, der ligger paa den vestlige Side af Faxebugten, en 3—4 Timers

Dampskibsfart fra Reykjavik.

More magazines by this user
Similar magazines