B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

6

Middag naaede vi til Kronborg, hvor vi maatte i

Land for at fremvise vor Toldseddel, som lød paa

500 Tønder Trondhjems Sild og 4 (?) Skippund

Klipfisk. Derfra gik vi ud til Kongens Vagtskib

for at vise, at Kongens Told af vor Last var betalt.

Derpaa sejlede jeg fra Helsingør til Kjøben-

havn, som er 5 Mils Vej.

Paa Landet saa jeg mange Vejrmøller, der med

deres store Vinger drejede sig hurtigt omkring af

sig selv, hvilket vakte min store Forundring. Der

saa jeg ogsaa Kobbermøllen, hvor Hamrene, to i

Tallet, naar Kobberet blev hvidt af Ilden, løftedes

højt fra Ambolten og slog Kobberet saa længe som

Smeden holdt det paa Ambolten; og naar det kom

i Ilden, blæste Bælgene af sig selv, hvilket højlig

forundrede mig. 1

)

Da vi kom til Vagtskibet i Kjøbenhavn, maatte

vi fremvise vor Toldseddel fra Kronborg angaaende

vor Last. Jeg maatte ogsaa for Kongens Komman-

dør vise mit Pas fra Island. Derfra gik vi op paa

Kongens Toldkammer og jeg til den vagthavende

Kaptajn-Lieutenant

for at fremvise mit Pas. Da

jeg var gaaet derop, spurgte man, — hvoriblandt

ogsaa Vejeren, — min Skibsfører om, hvem den

Fremmede var, der gik til Vagten med sit Pas.

Skibsføreren sagde da, at jeg var en Islænder, og

fortalte derpaa, at Landet var meget

Henseende, at der ikke voxede Korn. Vejeren

sagde saa: „Det Folkefærd kan vel ikke have store

slet i den

i) Det er rimeligvis Hammermollen ved Hellebæk, han har besøgt, da han

laa ved Helsingør.

More magazines by this user
Similar magazines