B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

Frederik V, Konge af Dan-

mark, 1, 109 ff.

Frederik II, Konge af Preus-

sen, 57.

Gilmeiden (Geelmuyden),

Overkøbmand, 48.

Gislason, Jon, Landfysikus,

171 ff. — Magnus, Amt-

mand, 2.

Gudmund, isl. Præst, 143.

Gudmundsson, Gudmund, Islænder,

10, 24, 26, 48. —

Kirstin, Arni Magnussons

Datter, se Magnusson. —

— Thorkel, 142, 182 f.

Gudni fra Olafsvik, 144.

Halldorsson,J6n, isl.Provst,3.

Hansen, Vintapper, 67.

Helvig, Grønlænderinde, 28.

Hjålmarsson, Bjørn, Præst,

III f.

Holm, Skibskaptajn, 64 f., 67—

73, 76 f., 84 f„ 91—96. —

Kvartermester, 65.

Hiibertz, Anna Cecilie, f.

Brøchner, 157. — Hans

Peter, Præst, 157.

Højer, Jesper Hansen, Provst,

164.

Illugason, Ejnar, 183.

J6n,

isl. Præst, 143.

Jonsson, Bjørn, Apotheker,

150. — Finnur, isl. Histo-

riker, 3. — Jon, Islænder.

III, 150. — Jon, Skoma-

ger, 174. — Jon, Tilskærer,

9. — Magnus, 174. —

186

Thord, Præst, 174. — Vig-

fus, Provst, 3.

Juliane Marie, Enkedr., 168.

Jørgensson, Gudmund, Islæn-

der, 15.

Kaas, Fr. Chr., Kommandør-

kaptajn, 124. — Købmand,

179.

Kasper, Matros, 87.

Ketilsson,J6n, Gaardejer, 183.

— Magnus, Sysselmand, 143.

Kirketerp, Ditlev, Købmand,

148 — ff. Niels, Købmand,

150.

Kiølling, Ole, Skibsfører, 97—

105.

Kney, Overstyrmand, 65, 70 f.,

86.

Knud, Bonde, 155 f.

Kolling, fhv. Præst, Straffe-

fange, 115.

Kyhn, A. G., Overpakhusskri-

ver,

144 ff.

Lange,Jens, norsk Matros, 70 f.

Lund, Jokum, Købmand, 175 f.

Magnus, isl. Kok, 48.

Magnusson, Arni, Bogens For-

Gud-

fatter, I— IV, 1—183. — Be-

nedikt, Smed, 63 — f.

run —

Thorleifsdatter, III,

Kirstin, Arnis Datter, III,

142. — Jon, 63. — Markus,

141. — Sigurd, 63. — Skuli,

Landfoged, 1,3. — Thorlev,

III, 140 ff., 182 f. — Vigfus,

Tolder, 8 ff., 49, 52, 63, 110—

113, 117, 147 ff.

More magazines by this user
Similar magazines