B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

MEMOIRER

OG BREVE

UDGIVNE AF j

JULIUS CLAUSENogPFrIUST.

Tidligere udkom:

I. ISLÆNDEREN JON OLAFSSONS OPLEVELSER

som Bøsseskytte under Christian d. IV. Nedskrevne

af ham selv. UDSOLGT

II. DEN HELSINGØRSKE FÆRGEMAND LARS

BACHE. Hans By og hans Hjem i Begyndelsen af

det 19. Aarh. Hans Sons Optegnelser. UDSOLGT

II!. FRA HOFFET OG BYEN. Stemninger og Tilstande

1793-1822 i Breve til Joh. Biilow til

Sanderutngaard.

UDSOLGT

IV. GRANDMAMAS BEKIENDELSER. Interiører fra et

kjøbenhavnsk Patricierhjem i Slutningen af det

18. Aarhundrede. Med Pørtraiter. UDSOLGT

V. H. C. ANDERSENS SIDSTE LEVEAAR. Hans

Dagbøger 1868—75 ved Jonas Collin.

VI. PORTRAITMALERENS DAGBOG (1793-1797).

VII. ISLÆNDEREN JON OLAFSSONS OPLEVELSER

som Ostindiefarer under Christian den IV. Ned-

' skrevne af ham selv. Oversat af S. Blontial.

VIII. AF ELEONORE CHRISTINE

EFTERLADTE PAPIRER.

Fortsættes

paa næste Side.

TSCHERNINGS

UDSOLGT

More magazines by this user
Similar magazines