B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

IX. KOMMANDØR JENS JACOB PALUDANS UNG-

DOMSERINDRINGER. UDSOLGT

X. DOMPROVSTEN I ROSKILDE. Brudstykke af en

Familiekrønike.

XI. AF EN GAMMEL HOFMANDS MINDEBLADE.

Konferensraad Carl Henrik Holtens Optegnelser.

XII. EN KJØBENHAVNSK GROSSERERS UNGDOMS-

ERINDRINGER. 1787-1816. Optegnelser af Marcus

Christian Bech.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII. , GYLDENLØVES

Tid af Matthias Skaanlund.

XVIII. , DEN

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

E. C. WERLAUFF: ERINDRINGER AF MIT LIV.

PASTOR PRIPS UNGDOMSERINDRINGER. UDSOLGT

KNUD LYNE RAHBEKS UNGDOMSKÆRLIGHED.

„Fra de skjønne Følelsers Tid".

OBERST JACOB THODE RÆDERS BARNDOMS. OG

UNGDOMSERINDRINGER.

LAKAJ. Optegnelser fra Christian V's

GAMLE MAJORINDE FRA FÆRGEGAARDEN.

Optegnelser af Franzisca v. Rosen.

EN GRØNLANDSPRÆSTS OPTEGNELSER 1844-49.

DET STORE BILAGER I KJØBENHAVN 1634. Oversat

efter Caroli Ogerii Ephemerides sive Iter Danicum,

Svecicum, Polonicum.

EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL

PETER ULDALL, Dronning Caroline Mathildes Defensor.

APOTHEKER CLAUS SEIDELINS OPTEGNELSER

OM SIT LEVNED 1702-1782.

MELLEM TO TIDSALDRE. Erindringer af Ida Johnsen,

født Jessen.

NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER

r-n.

STRANDMØLLEN. Optegnelser af Johan Christian

Drewsen. UDSOLGT

EN KJØBENHAVNSK KØBMANDS UNGDOMSHI-

STORIE. Optegnelser af Luis Bramsen. 1819—44.

EN KJØBENHAVNSK EMBEDSMAND. Jacob Gudes

Optegnelser. 1754-1810.

Bind I-XXV

Pris 5 Kr. pr. Bind.^

Bind XXVI Kr. 6.50.*

Bind XXVII Kr. 7.50.

Langkjærs Bogtrykkeri. — København.

More magazines by this user
Similar magazines