B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

Kræfter, eftersom de ikke spise Brød." Skibsføreren

svarede: „Han er ikke saa kraftløs endda, thi

naar han tager fat i Tovene hos os i Skibet, er

han ligesaa stærk som to af mine Folk.". De sagde:

„Kald paa ham, naar han kommer fra Vagten!"

Da jeg kom tilbage, blev jeg tilsagt at møde

hos Kongens Vejer. Jeg var bange for at gaa derhen,

da jeg vidste, at jeg ikke havde noget med

ham at gøre; men jeg gik dog alligevel op til ham.

Han spurgte, om jeg kunde løfte de Lodder, der

hver vejede 10 Lispund. Jeg svarede,

at det vel

ikke var noget Kunststykke at løfte et af dem, og

jeg tog mit Lommetørklæde og knyttede det om

Haandtaget paa et af de 10 Lispundslodder, derpaa

tog jeg mit Halstørklæde og knyttede om det næste,

løftede dem derpaa begge to, det ene med højre

Haands Langfinger, det andet med venstre Haands

Langfinger, stod saa op med begge 10 Lispunds

Lodderne i hver Haand. Den Gang var der over

300 Mennesker paa Toldboden, hvoraf ingen kunde

gøre mig det efter, uden en fra Bornholm; men

ingen af os kunde gaa med Lodderne.

Derpaa gik jeg op i til Toldbodgaden Skibsfører

Mørks Hustru, med hvem jeg rejste fra Island til

hende Hilsen fra hendes

Norge. Jeg overbragte

Mand og fortalte hende, at han var sund og uskadt,

og havde det godt i enhver Henseende, undtagen

for saa vidt, at han maatte undvære sin Hustru

saa længe. Efter min Mening blev hun ikke altfor

bevæget over at maatte bære dette Kors; maaske

har hun ogsaa haft Midler ved Haanden til at døve

More magazines by this user
Similar magazines