B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

saa god at hente ham til mig." Han siger: „Nu skal

jeg finde ham." Et Øjeblik efter kom min Broder.

Han var velklædt, nylig hjemkommen med sin Herre,

og tog mig med sig op paa sit Kammer. Jeg for-

talte, hvorledes jeg havde det og hvad værst var,

at mit Tøj var hos Skibsfører Jens Rasmussen, som

laa i Nyhavn, og at jeg ingen Penge havde til at

indløse det. Han sagde: „Her er ikke godt at faa

Penge tillaans, men jeg skal dog se efter, om jeg

har saa mange Penge, som behøves. Kom med mig

til Skibsføreren; jeg vil selv tale med ham." Saa

gik vi begge to og fik mit Tøj udleveret, hvilket

kostede 10 Mark, som var Betalingen for Kosten

ombord. Jeg bar mit Tøj indtil jeg med min Broder

kom til Store Kongensgade. Der boede Jon Jonsson,

Broder til Jon i Groustadir, som havde lært

at tilskære Klæder. „Du er saa venlig at modtage

min Broder som Sengekammerat for Venskabs

Skyld," sagde min Broder; men mig bad han komme

til sig næste Morgen tidlig. „Min Herre lader opføre

et Hus, hvor der skal væves Silke, naar Hu-

set er færdigt. Du kan faa 16 Skilling om Dagen.

Dér vil der falde Arbejde i Vinter, og naar det

bliver daarligt Vejr, skal Du tale med Kusken, om

han ikke trænger til en, som kan hjælpe ham med

Hestene i Stalden." Næste Morgen gik jeg saa til

dette Arbejde og var der saa længe Arbejdet varede.

Naar det var umuligt at arbejde paa Grund

af daarligt Vejr, gik jeg i Køkkenet til Pigerne,

som ofte gav mig Smør og Brød, ligesom ogsaa

Kusken. Men jeg kunde ej slaa mig igennem med

More magazines by this user
Similar magazines