B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

12

opbrændt, uden i Kjøbenhavn, og dog har jeg været

vidt om i Verden. Et Jordskælv ødelagde Lissa-

bon, men hvad skal vi saa sige om Kjøbenhavn?

1

Først brændte Slottet op og derpaa Staden. ) —

Nu begyndte jeg at udruste til mig Grønlandsrejsen

med Skibsfører Lars Pedersen og Præsten

Nikolaj Rask. Vi sejlede fra Staden i Begyndelsen

af Sommeren. Derefter laa vi længe udenfor Norge,

da Vinden var os imod. Det varede vel 14 Dage

inden Søndenvinden kom, som blæste i 5 Dage,

saa vi fik Shetland i Sigte, hvilket Land tilhører

den engelske Konge. Der er Fiskeri og god Græs-

gang for Faar, men det værste dér er ellers Taage

eller Damp, som ikke vil gaa bort. Saa ofte jeg

har været der — og jeg har været der tidt og mange

Gange — har der enten været Søndenstorm eller

Taage med let Regn, hvilket er usundt Vejrligt.

Mange bliver der syge af Skiørbug, 2 ) som i ligger

Luften. Efter at vi var kommet derhen, fik vi Nor-

denvind imod,

saa at vi ikke kunde komme frem

i 8 Dage.

Kort sagt, vi var 6 Uger fra Kjøbenhavn til Grøn-

land. Dér saa jeg Isbjærge som de højeste Klipper

i Island, og hvad værst er, de farer lige

den,

imod Vin-

da de driver mere med Strømmen end for

Vinden, paa Grund af, at største Delen af dem er

i Søen, saa at Sejladsen til Grønland er farlig for

1) Man ser, at dette maa være nedskrevet efter Christianborg Slots Brand

1794 og den paafølgende store Ildebrand i Kjøbenhavn 1795, som Forf. mener

er overgaaet Byen som Straf for Ugudelighed og Misbrug af Helligdage.

») I Marginen skriver Forf.: Skiørbug forvolder Betændelse af Kødet, gør

Tænderne løse i Hovedet, Senerne trækkes sammen i Legemet, og forvolder

Lus; de Syge døer med Maden i Munden. Lægemiddel herimod er Kokleare.

More magazines by this user
Similar magazines