B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

13

Skibene, der gaa derhen fra Holland, Frankrig, England

ligesom ogsaa fra Holsten og Pommern, nogle

paa Hvalfangst, andre paa Sælhundefangst og Klapjagt,

hvor de slaa Sælhundene paa Isen, mest de

store saakaldte Klapmydser. Af Grønlænderne køber

de Ræveskind, Rensdyrskind, Hvalbarder samt

Hareskind, af hvilke Hattemagere benytter Ulden

eller rettere Harehaaret til Hatte, som allevegne er

de dyreste. Hvor disse Nationer kommer i Land

og hvor de uhindrede kan gøre som de vil, bliver

maaske ikke Guds sjette og syvende Bud saaledes

efterlevet som det sig bør. Gud véd bedst alle Ting.

Alligevel saa jeg Børn hos vore Folk, (jeg mener

døbte Grønlændere), der boede ved Købstaden og

som var Bastarder, jeg vil dog ikke sige alle. De

fremmede Nationer købte ogsaa i Tusindvis af To-

baksdaaser af Skind, som var lavede med saadant

Mesterskab, at man maatte undre sig derover. De

benyttes til at forvare Røgtobak. Til Klædebrug

købte de Kjoler af Sælskind, forede med Rensdyrskind,

nogle brugte ogsaa forede Rensdyrskinds-

kjoler, forfærdigede efter udenlandsk Mønster, ligeledes

Skindtrøjer, Benklæder, Støvler og laadne

Tran kø-

Strømper af samme Slags, alt godt gjort.

ber de ogsaa. Alle disse Varer betaler de meget

højere end de Danske, saaledes giver de for 5

Ræveskind en lille

taling. De Danske

Kobberkedel, og al anden Be-

betaler for 70 Ræveskind en

gammel Bøsse, som ser godt ud, da den er nylig

blevet oppudset, men naar Grønlænderen begyn-

der at bruge den, saa duer Staalet og Laasen ikke,

More magazines by this user
Similar magazines