B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

15

Da aabnedes mine Øjne, saa at jeg kun havde Anger

og Sorg for Øjnene. Købmanden Dalager 1

om Bord og bød os

) kom

velkommen. til

Jeg gav mig

at tale med min Landsmand Gudmund J ør gensson

fra Midfjorden. Han var storsnudet og lod som om

han ikke kunde tale Islandsk, da han havde været

borte i fire Aar. De Danske, som skulde være

mine Fæller, kivedes og drak Brændevin. Købmanden

truede dem med Straf og Præsten prækede

for dem, men der var ingen Undtagelse. Naar

der skuldes arbejdes, blev vi Islændere satte dér,

hvor ingen af de andre vilde være. Jeg var ligesom

i et Fængsel; der var lang Vej hjem til Is-

land, og hvorhen skulde jeg flygte? Allevegne fra

lød der Eder og Forbandelser. Naar jeg gik ud,

saa jeg snedækte Klipper og Is og Eskimoer. Naar

jeg vilde bede til Gud om Hjælp, blev jeg holdt

for en dum Nar, kort sagt, jeg skulde fornægte

Gud og hans hellige Ord. Jeg slog Sorgen hen

med Drik, men alligevel var der dog en Ting, som

holdt mig tilbage herfra, den Gud bedst véd. — Den

første Morgen begyndte vi at losse Skibet og As-

sistenten med at slaa os, for at forebygge, at vi

kom i Haarene paa hverandre, medens vi var i

Kompagniets Tjeneste. Brændevin fik vi nok af,

men de, som havde nøje Kendskab til denne Tje-

neste, var dog alle blevet kede af at arbejde dér.

Købmand Dalager rejste hjem, men forhenværende

Assistent Wulff blev hans Efterfølger. Han havde

i) Købmand Christopher Carl Dalager (1726— 1799), Overassistent ved Jakobshavn

1771, døde som Leder af Handelen og Hvalfangsten ved Klokkerhuk

1799 efter 53 Aars Tjeneste i Grønland.

More magazines by this user
Similar magazines