B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

17

og lastet det igen med Varer fra Spækhuset, Sælhundetran

og andre Varer, mest Skind, Hvalbar-

der, Ræveskind og Hareskind, skulde vi op

i Mo-

sen for at skære Tørv til Brændsel om Vinteren.

Ved Nitiden spiste vi Vandgrød, der smagte godt,

naar vi havde Smør at komme i den, men hvis

vi intet havde, fik vi ikke mere, før Tiden var udløben.

Hver Tirsdag og Torsdag blev der kogt Kød

for os med Ærter til, en Pægl til hver; dette lavede

Kokken til Middag. Hver Mandag, Onsdag, Fredag

og Lørdag fik vi i Grød, hvilken vi kunde komme

01 eller Smør efter Behag. Naar vi bestilte noget,

skulde vi have en Dram, naar Købmanden havde

Brændevin. Ligeledes skulde der være 2 Tønder

Brændevin om Aaret til 9 Mænd. Jeg solgte mit

Kokød til Præstekonen for Krudt og Bly og under-

tiden Synaale. Naar vi havde skaaret Tørven, skulde

vi ud til Øerne langs med Landet, 15 eller 18 Mil,

for at søge Drivtømmer til Brændsel. Vi var da

4— 5 Uger borte hjemmefra. Undertiden manglede

vi Mad og maatte skyde Fugle, Ænder, Ryper og

Harer. Tidt kunde vi ikke komme frem for Is,

naar Vinden blæste fra Syd, hvilket ofte hændte.

Vi kunde oppe fra de højeste Bjærge ikke se

saa meget aabent Vand, at en Fugl kunde sætte sig

derpaa. Isen kunde gaa bort i én Nat, saaledes at

vi kunde fortsætte vor Rejse, men den kunde ogsaa

ligge i en Maaned, saa at Købmanden maatte

sende Grønlændere til os med Fødevarer paa deres

Smaabaade, der er saa lette, at Indbyggerne kan

bære dem paa Hovedet som en let Byrde; de kan

More magazines by this user
Similar magazines