B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

19

satte Tid, som for Præsten var 6 Aar; derefter skulde

han have det bedste Præsteembede, men hvis intet

saadant var ledigt, Kongens Pension, som er 300

Rigsdaler. De gør ynkværdige Beretninger om de

Kvaler de har maattet udstaa, og dog har en Bi-

skop i Island ikke saa gode Dage som de. De er

sendte derhen for at opdrage disse Hedninger, føre

dem paa Salighedens Vej, efter hvad deres Kalds-

brev udvider. De gaar i Skole eller gik hos salig

Herr Egedey som opholdt sig dér i 14 Aar hos

sin salig Fader, Hans Egede, som var Præst i Norge,

men fik aabenbaret i en Drøm, at han skulde kristne

Grønlænderne. Efter min enfoldige Mening vilde

jeg ønske, at det aldrig var sket, thi de, som nu

varetager deres Undervisning eller hvad jeg skal

kalde det, gør sig den Skændsel, at Hedningerne

efter Naturens Love vel kan overbevise dem om

deres ugudelige Levnet. Naar Hedningerne er kommet

under deres Varetægt og Undervisning, lærer

de med det samme at drikke Brændevin, drive

Hor, stjæle, lyve og gøre Nar af andre. Præsten

bryder sig kun lidt om dem; Degnen har det sværeste

Arbejde med at lære dem at læse, og naar

de er naaet saa vidt frem, gaar de ind i Præstens

Stue og læser for ham en Gang om Ugen om Vin-

teren. Om Sommeren gaar hver til sit Arbejde;

de, som er fra Nord, gaar mod Syd, og de fra

Syd mod Nord, begge paa Rensdyrfangst, med Koner

og Børn og alle deres Ejendele, samt deres

Hunde. Naar de er borte fra deres Hjem, lader

de deres Vinterføde blive hjemme, som er smaa

More magazines by this user
Similar magazines