B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

21

af Isen. Naar de træffer hverandre, de, som kommer

fra Syd, og de, som kommer fra Nord, hver

med sin Føde til Vinteren, bliver der stor Glæde

paa begge Sider. De opslaar deres Telte tæt i Nærheden

af hverandre, tager Trommerne frem, som

bestaar af Tøndebaand, hvorover der er strakt Skind

uden Haar, og de bruger en Træpind til at slaa

med paa Skindet, ikke stærkere end at man lige

kan høre det. Alle Kvinderne er med, naar denne

Leg begynder, Spillemanden synger selv og alle

Kvinderne med; naar de kommer til Hovedordene

i denne Sang, bliver Spillemanden ligesom ude af

sig selv og er nærved at falde i Afmagt, saaledes

at Kvinderne alene maa holde Sangen gaaende.

Naar Spillemanden kommer til sig selv igen, tager

han atter fat paa Trommen, gør Grimaser med

Ansigtet og vrider alle Legemets Lemmer. Jeg

kunde ikke forstaa Meningen af denne Leg, men

med mig selv antog jeg det for at være en hedensk

Forlystelse. Derpaa begyndte de at vise hinanden

deres Fangst og Rigdom, og tilsidst blev det hele

til et Gilde. Denne Sammenkomst kunde vare 3— 4

Dage. Retterne bestod af: 1° vindtørret smaa Fisk,

2° raaddent Sælhundekød, 3° vindtørret Sælhunde-

kød, 4° kogt Sælhundekød, 5° Sælhundeblodsuppe,

6° Rensdyrstarmeskarn med Spækstykker, 7° sorte

Bær med Sælhundespæk, 8° Ulkesuppe med Tran,

9° spiselige Alger af den Art, som findes i Tan-

gen med lange Blade, 10° tørt Harekød. Retterne

er vistnok flere, men jeg har glemt dem.

Saa tog hver hjem til sig selv, for saa begyndte

More magazines by this user
Similar magazines