B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

22

Sælhundefangsten, mens Kvinderne sætter Husene

i Stand, for at de kan være varme. Paa den Tid

havde vi ingen Ro i Købstaden,

for naar de be-

gynder med Sælhundefangsten, kommer de strax

saa maa Baaden ud med Assi-

til Købmanden, og

stenten og 5— 6 Mand. Dette varer saa længe Søen

er aaben. Vi maatte rejse 12, 17, 18 Mil bort,

hver af os med sin Mad, sit Tæppe, Hovedpude

og Underdyne. Hvor der var en daarlig Havn, vogtede

vi Baaden efter Tur, dog havde vi altid Bøs-

ser og Sabler med os, hvis der skulde forefalde

noget. Naar Købmanden ikke selv var med os,

købte vi alt, hvad vi kunde faa, saasom Skind til

Klæder; men Ræveskind turde vi ikke købe, thi

selv om de tav, der solgte dem til os, vilde Købmanden

dog erfare af andre saavel Prisen som Tal-

let paa Ræveskindene,

længe før vi kom hjem, og

saa at han havde hørt det

vi maatte da aflevere

dem til ham eller miste vor Løn. Han vidste og-

hvorledes vi var kommen ud af

saa meget godt,

det med hverandre paa Rejsen, hvis nogen af os

havde efterstræbt de grønlandske Piger og i saa

Fald hvem.

Grønlænderne er saa hurtige paa Vandet som

Fugle i Luften; de er ikke længere om at ro 12— 16

Mil i deres Skindbaade end vi 2 Mil i vore. Denne

lange Vej roer de uden at have noget vigtigt Ærende,

maaske kun to Ryper, den ene til Købmanden,

den anden til Præsten, og faar maaske kun 2 Tommer

Tobak igen og Rejsen har maaske været 16

Mil. Der er dem, som roede for os til Godthaab,

More magazines by this user
Similar magazines