B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

23

30 Mil, for 4 Kager og en halv Alen Tobak, men

de saa til Føden enten Sæl-

paa Rejsen fangede

hunde eller Fugle. Naar de kom hjem, var de

hvis kun

i Stand til ugevis at gaa i Købstaden,

der gaves dem en Tomme Tobak, og forsømte saaledes

Sælhundefangsten. Naar en Grønlænder har

til Søs saa

fanget en Sælhund, gaar han aldrig

længe der er noget tilbage af den, men driver Tiden

hen hos Præsten og Købmanden, thi om han

end har Spæk at sælge, faar han dog kun lidt der-

for, maaske et Skud Krudt; for et Pil jern giver

han Købmanden Spæk af 4 Sælhunde, men Prisen

Naar Grønlæn-

paa et Piljern er kun 6 Skilling.

derne har saa meget Spæk, som strækker til at

brænde i Lampen og til Føden Resten af Vinteren,

saa har de ikke godt af at eje mere. Dengang jeg

var i Landet og Grønlænderne havde fanget Sæl-

hunde, kunde de ikke komme til Købmanden, naar

Isen var halvsmeltet, saa at Spækket var fordærvet,

da Foraaret kom og vi besøgte dem, de er nemlig

bange for halvsmeltet Is, da det har hændt, at de

har mistet Livet under saadanne Omstændigheder.

Derimod agter de kun ringe den høje Brænding,

endskøndt Søen vælter Baaden, men de er ligeglade,

hvis kun de har én Aare tilbage. Naar en

Dreng er 10— 12 Aar gammel, er det hans største

Fornøjelse at være dér, hvor Søen gaar over Skæ-

rene, og saa at lade Søen bære dem over Skæret;

maaske kæntrer hans Baad 2 eller 3 Gange, men

det finder han kun morsomt. Naar de kommer ud

til det Skib, der ligger i Havnen, og

de Danske

More magazines by this user
Similar magazines