B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

25

denne Ære for slet intet; de Danske var aldrig saa

dygtige som disse Drenge. Vor Assistent Ruderigo,

som døde paa Rypejagt, blev overfaldet af en Sne-

storm, og blev kørt hjem paa

en Slæde med 6

Hunde for.

Vi kørte tidt med dem op til Angelikfjorden,

som er 10 Mile lang, naar der her fiskedes Helle-

flyndre. Undertiden fiskede Grønlænderne Rødfisk,

som var meget større end de, som fiskes her paa

150 Favne Vand. De lavede Snehuse ved Vaagerne,

benyttede Hvalbarder som Snører ved at knytte

Enderne sammen, hvilket ikke var noget Hastværks-

arbejde. Helleflynderne var for største Delen sorte

paa begge Sider og var meget fede; thi naar de

skulde tilberedes, blev de som en Suppe, sammenblandet

med Kogevandet.Jeg fangede ogsaa en Smaa-

Torsk paa samme Dybde, men den var meget ma-

ger. Kort sagt, der var ikke noget Fiskeri hos os,

undtagen Ulker og disse Lodder, 1

) som jeg har

omtalt.

Heller ikke var der mange Fugleæg. Jeg købte en

Gang 7 Andeæg af en Grønlænder i Godthaab,

saaledes hedder deres første Købstad, som Frederik

den 4de indrettede. Han vilde prøve paa at kristne

Landet, og i den Hensigt fik Slaver eller Fanger

i Kjøbenhavn den Befaling, at de skulde tilligemed

Kvinder fra Spindehuset møde i Soldaterkirken og

med tilbundne Øjne skulde hver Slave vælge sig

en Kone blandt disse Kvinder. De rejste til den

l ) Lodden, en af de mindste Laxearter, hører hjemme i det nordlige Ishav,

men færdes i store Stimer. Den er af stor Vigtighed som Agn.

More magazines by this user
Similar magazines