B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

29

sin Katekismus, ligesom andre gifte Kvinder i Nærheden

af Købstaden, som Bødkerens, Degnens og

Jon Jonssons Hustru. De vilde alle raade sig selv,

naar det gjaldt, men var ellers meget lydige og

ydmyge, naar alt gik godt. Jeg kendte en grønlandsk

Præst, født i Jylland; jeg talte engang med

ham i Sjælland, hvor han havde faaet Præsteembede.

Han var gift med en grønlandsk Kone, med

hvem han havde levet sammen i Ægteskab i Grøn-

land i det mindste i fem Aar. De havde faaet to

Børn, en Dreng og en Pige, som hun begge gav

Die. Ægtefællerne enedes meget godt, men da hun

var ukendt med Landets Forhold, maatte Præsten

tage en Husholderske, som skulde tage imod Præ-

ster og andre højere stillede Folk, naar han selv

ikke var tilstede, ligeledes forestaa Husvæsnet og

varetage alle Fornødenheder i Præstegaarden, som

Præsten selv ikke kunde, thi den grønlandske Frue

vidste ikke Besked om saadanne Sager. Da Hus-

holdersken var antaget, blev Madammen underlig

i sit Væsen og i sine Ord, saa at Præsten maatte

gaa af Vejen

for hende. Hun havde Kræfter som

et Mandfolk, men hun syede bedre end nogen anden

Kvinde saavel Klæder som Lærred. Denne

hendes Vrede tog ikke af, men snarere til; hun

begyndte saa at gaa om i Sognet, gik over Søer

og Sumpe, endskøndt hun blev vaad til over Mi-

dien, og sang højlydt, uden at nogen af Sognefolket

kunde forstaa, hvad hun sang, da hendes Sprog

var uforstaaeligt for de Danske. De Bønder, som

hun kom til, maatte føre hende tilbage til Præsten,

More magazines by this user
Similar magazines