B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

30

men paa Tilbagevejen sang hun hele Tiden, og Bønderne

fortalte mig, at hun ofte havde taget dem

over Ryggen og rystet dem; men mest bange var

de for Knivstik eller anden Vaade, efter hvad de

sagde. Dette hændte mange Gange efter Hushol-

derskens Ankomst; men Præsten maatte finde sig

i hendes Levemaade og tilsidst i at hun rejste hjem

til sit Fædreland, først til Kjøbenhavn og derpaa

hjem 600 Mil over Havet, alt paa hans Bekostning.

Men da hun var bortrejst, kom Biskoppen paa Vi-

sitats og hørte denne Sag omtale; han truede da

Præsten med, at han skulde miste sit Embede, hvis

han ikke hentede sin Hustru igen. Dette fortæller

jeg for at bevise min Paastand om Grønlænderindernes

stive Sind.

Nu slutter jeg hermed og vil igen tale om de

grønlandske Spaamænd, og da især om deres Embedsforretninger

angaaende Giftermaal. Naar en

Ungersvend vil gifte sig med en Pige, hvilket først

naturligvis er bragt paa det rene imellem dem selv,

skøndt i al Hemmelighed, saa gaar han til Spaa-

manden, underretter ham om sin Beslutning og

ønsker hans Nærværelse og Embeds Udførelse af

Ægteskabets Forberedelse; saa bliver der fastsat en

bestemt Tid, til hvilken Spaamanden paatager sig

at møde. Naar den bestemte Dag kommer, samles

mange Grønlændere, især Venner og Slægtninge.

Gifte Kvinder samles for sig og gifte Mænd for

sig, ligeledes ugifte Piger og Ungersvende. Saa blev

der talt nogle Ord, som jeg ikke forstod, indtil

jeg saa, at den unge Mand gik derhen, hvor de

More magazines by this user
Similar magazines